Legar

Legar ved Ørsta Helsesenter

 

Pga for få legekontor vil ikkje legen vere til stades kvar dag.

 

 • Leif Øvland
 • Jørgen Sortland
 • Trude Tonning
 • Hege Axe Øvsteng
 • Urda Heggedal
 • Ellen Lerkerød
 • Sander Innselset-Smidtsrød
 • Unni Natås
 • Nancy Ann Eide Brattli
 • Ingrid Grønvik Bernseter
 • Steffen Myklebust
 • Turnuskandidat
 • Hanne Botnen
 • Åsmund Keilen
 • Alf Marius Raaberg