Legar

Legar ved Ørsta Helsesenter

 

 • Leif Øvland
 • Jørgen Sortland
 • Trude Tonning
 • Hege Axe Øvsteng
 • Urda Heggedal
 • Ellen Lerkerød
 • Sander Innselset-Smidtsrød
 • Unni Natås
 • Nancy Ann Eide Brattli
 • Ingrid Grønvik Bernseter
 • Steffen Myklebust (vikar Kristin Kjølseth t.o.m. 31. august 2020)
 • Hanne Botnen
 • Åsmund Keilen
 • Alf Marius Raaberg
 • LIS1 (Lege i spesialisering 1, tidlegare kalla ‘Turnuslege’)