Laboratoriet

Laboratoriet har ope frå kl 08.15  –  15.15.

 

Sendeprøver bør takast før kl 13.30. Dette pga sentrifugering og pakking av blodprøvene. Prøver som blir analysert lokalt kan takast i heile opningstida.

 

Alle urin- og avføringsprøver som skal leverast, må vere godt merka med navn og fødselsdato.