Prisar

Viser til helsenorge.no for oversikt over prisar for legetenesta. Desse er fastsett i Normaltariffen.

 

  • Førerkortattest 750 kr (per okt 2020)
  • Legeattestar, minimum 200 kr (per okt 2020)
  • Ved omfattande attestar er det gjeldande salærtakst per påbegynte halvtime jmf. “Normaltariffen”.
  • Prisar på andre attestar (per juni 2019).