Prisar

Viser til helsenorge.no for oversikt over prisar for legetenesta. Desse er fastsett i Normaltariffen.

 

Førerkortattest 700 kr (30/8-17)
Legeattestar, minimum 150 kr (30/8-17)

Prisar på andre attestar.