Prisar

Viser til helsenorge.no for oversikt over prisar for legetenesta. Desse er fastsett i Normaltariffen.

 

Førerkortattest 750 kr (6/6-19)
Legeattestar, minimum 200 kr (6/6-19)

Ved omfattande attestar er det gjeldande salærtakst per påbegynte halvtime jmf. “Normaltariffen”.

Prisar på andre attestar.