Skiftestove

Timebestilling for skiftestove kan gjerast i ekspedisjonen eller pr. telefon.

 

Tenester:

  • Øyreskylling
  • Fjerning av sting
  • Sårskift
  • Sprøyter