Sjå resept

 

Sjå reseptar:

Dersom du er usikker på om du allereie har gyldige reseptar, kan du vitje mineresepter.no. Nettsida krev Bank-ID (kodebrikke, eller Bank-ID mobilapp) for å få tilgong.

 

Bestille reseptar:

Skal du bestille elektroniske reseptar, må du trykke på knappen ePortal login.
(Denne tenesta vil snart vere tilgjengeleg.)